یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول بعد از چندین خرید جدید و فروش چند بازیکن علاوه بر آنکه بیان داشته این روند ادامه خواهد داشت اضافه کرده است که:

"این ترکیب من است."

"بعد از تمام انتقالات این بار این تیم من است."

"دیگر اینجا بازیکنی نیست که من او را نخواهم، خریدی وجود ندارد که من نخواهم و کسی را بدون میل نخواهم فروخت."

Jurgen Klopp

منبع : لیورپول |سرمربی لیورپول : به ترکیب خودم رسیدم!
برچسب ها : سرمربی لیورپول